Fjármál

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri fyrir árið 2018 námu heildargjöld Umhverfisstofnunar 2.161,9 m.kr. og heildartekjur 524,6 m.kr. Framlag ríkissjóðs nam 1.542,1 m.kr. og því varð 95,2 m.kr. afgangur frá rekstri það ár. Ástæðu afgangsins má einkum rekja til seinkunar framkvæmda við Þjóðgarðsmiðsstöð á Hellissandi. Fjárveitingar Umhverfisstofnunar skiptast í þrjá hluta, þ.e. almennan rekstur, endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna veiða á ref og mink og framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á öðrum friðlýstum svæðum víðs vegar um landið. Gerð er nánari grein fyrir hverjum og einum þessara hluta hér að neðan.

Framlag ríkisins til almenns reksturs Umhverfisstofnunar árið 2018 nam 1.293,8 m.kr. en það var 1.282,7 m.kr. árið 2017.

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri ársins 2018 námu gjöld við almennan rekstur Umhverfisstofnunar 1.829,6 m.kr. Til samanburðar má geta þess að þau námu 1.485 m.kr. árið 2017. Mynd 1 sýnir hvernig gjöld vegna almenns reksturs skiptust milli fagteyma stofnunarinnar árið 2018.


Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri 2018 námu tekjur af almennum rekstri Umhverfisstofnunar 442,8 m.kr. árið 2018. Mynd 2 sýnir skiptingu helstu tekjuliða árið 2018.

Endurgreiðslur til sveitarfélaga

Umhverfis- og auðlindaráðherra ákveður árlega taxta fyrir laun minkaveiðimanna en sveitarfélög greiða þeim fyrir veiðarnar. Sveitarfélögin senda Umhverfisstofnun skýrslu um veiðarnar, ásamt reikningum sem stofnunin endurgreiðir þeim í samræmi við taxta ráðherra. Úthlutun til sveitarfélaga vegna refaveiða er í samræmi við þriggja ára áætlun þar að lútandi. Árið 2018 námu endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna refaveiða 26,8 m.kr. og vegna minkaveiða 20,4 m.kr. Mynd 3 sýnir endurgreiðslur til sveitarfélaga fyrir ref og mink árin 2014 til 2018 í m.kr.

Framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á öðrum friðlýstum svæðum

Umhverfisstofnun annast framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á öðrum friðlýstum svæðum víðs vegar um landið. Markmiðið með þeim er að bæta innviði fyrir ferðamenn og verja náttúru landsins gegn ágangi. Mynd 4 sýnir hvernig fjármagn til framkvæmda skiptist milli landshluta árin 2014 til 2018. Árið 2018 voru mestu framkvæmdirnar við Dyrhólaey, Geysi, Skógafoss, Friðland að Fjallabaki, Fjaðrárgljúfur, Dynjanda, Hraunfossa og Malarrif, Djúpalón og Vatnshelli í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Þá hófust framkvæmdir við Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi árið 2018.

Í m.kr.

2014

2015

2016

2017

2018

Norðurland eystra

23,6

54,0

48,5

8,1

6,1

Vestfirðir - norður og Norðurland vestra

2,9

0,8

0,8

1,9

0,1

Vestfirðir - suður

5,2

14,2

11,9

29,1

106,1

Vesturland

69,4

79,2

91,2

38,0

102,8

Höfuðborgarsvæðið

10,3

7,5

 

 

1,8

Suðurland og miðhálendið

27,8

73,9

109,9

165,2

67,5

Austurland

4,9

20,6

3,7

1,5

0

Verkefni sem nýtast landinu öllu

5,3

4,5

6,1

1,2

0,1

Samtals149,4254,7272,1245,0284,5