Svifryk á Íslandi lítið miðað við Evrópulönd

Samkvæmt ársskýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu um loftgæði frá árinu 2019 má sjá að Ísland er með lægsta ársmeðaltalsstyrk svifryks af Evrópulöndum (sjá mynd). Þegar köfnunarefnisdíoxíð er skoðað, þá er landið í öðru sæti á eftir Eistlandi. Þetta er mjög góður árangur en alltaf má gott bæta. Þannig má nefna að þó að mikil loftgæði séu á Íslandi ef horft er til lengri tíma, þá gerist það ítrekað að skammtímastyrkur svifryks og köfnunarefnisdíoxíðs hækkar á Íslandi og verður á pari við styrk þessara efna í stórborgum Evrópu.

Til eru íslensk heilsuverndarmörk fyrir ársmeðaltal svifryks (PM10), köfnunarefnisdíoxíð (NO2), kolmónoxíð (CO) og gróðurverndarmörk fyrir brennisteinsdíoxíð (SO2), en Umhverfisstofnun mælir styrk þessara efna auk svifryks á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Ef styrkur loftmengandi efna fer yfir skilgreind mörk efnisins er mikilvægt að grípa til aðgerða á viðkomandi svæði og er framkvæmd þeirra aðgerða í höndum sveitarfélaganna. Sem dæmi fór sólarhringsstyrkur köfnunarefnisdíoxíðs 13 sinnum yfir heilsuverndarmörk fyrir sólarhringsmeðaltal á Grensásvegi en einungis er leyfilegt að fara 7 sinnum yfir mörkin ár hvert.