Fjármál Umhverfisstofnunar árið 2022

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri fyrir árið 2022 námu heildargjöld Umhverfisstofnunar 2.410,4 m.kr. og heildartekjur 587,9 m.kr. Framlag ríkissjóðs til reksturs nam 1.906,5 m.kr. og því skilar stofnunin 49,0 m.kr. í afgang á árinu. Fjárveitingar Umhverfisstofnunar skiptast í þrjá hluta, þ.e. almennan rekstur, endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna veiða á ref og mink og framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á fjölmörgum friðlýstum svæðum víðs vegar um landið. Gerð er nánari grein fyrir hverjum og einum þessara hluta hér að neðan.

Almennur rekstur

Framlag ríkisins til almenns reksturs Umhverfisstofnunar árið 2022 nam 1.871,5 m.kr. en var 1.578,8 m.kr. árið 2021.

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri ársins 2022 námu gjöld við almennan rekstur 2.375,4 m.kr. (rekstrargjöld án afskrifta). Til samanburðar má geta þess að þau námu 2.046 m.kr. árið 2021. Meðfylgjandi mynd sýnir hvernig gjöld vegna almenns reksturs skiptust milli fagteyma stofnunarinnar árið 2022.


Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri 2022 námu tekjur af almennum rekstri Umhverfisstofnunar 552,9 m.kr. það ár. Meðfylgjandi mynd sýnir skiptingu helstu tekjuliða árið 2022.

Endurgreiðslur til sveitarfélaga

Umhverfis- og auðlindaráðherra ákveður árlega taxta fyrir laun minkaveiðimanna en sveitarfélög greiða þeim fyrir veiðarnar. Sveitarfélögin senda Umhverfisstofnun skýrslu um veiðarnar ásamt reikningum sem stofnunin endurgreiðir í samræmi við taxta ráðherra. Úthlutun til sveitarfélaga vegna refaveiða er í samræmi við þriggja ára áætlun þar að lútandi. Árið 2022 námu endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna refaveiða 29,1 m.kr. og vegna minkaveiða 24,1 m.kr.

Meðfylgjandi mynd sýnir endurgreiðslur til sveitarfélaga fyrir ref og mink árin 2014 til 2022 í m.kr.

Framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á öðrum friðlýstum svæðum

Umhverfisstofnun annast framkvæmdir í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli og á fjölmörgum friðlýstum svæðum víðs vegar um landið. Markmiðið með þeim er að bæta innviði fyrir ferðamenn og verja náttúru landsins gegn ágangi. Meðfylgjandi tafla sýnir hvernig fjármagn til framkvæmda skiptist milli landshluta árin 2016 til 2022. Árið 2022 voru mestar framkvæmdir við Geysi, Þjórsárdal, Friðland að Fjallabaki, Dyrhólaey, og í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli.

Í m.kr.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norðurland eystra

48,5

8,1

6,1

0,8

9,8

3,5

12,4

Vestfirðir - norður og Norðurland vestra

0,8

1,9

0,1

0,9

4,1

1,6

19,6

Vestfirðir - suður

11,9

29,1

106,1

31,6

16,7

25,1

14,3

Vesturland

91,2

38,0

102,8

130,4

131,9

391,8

289,7

Höfuðborgarsvæðið

 

 

1,8

0,2

0,0

7,9

14,7

Suðurland og miðhálendið

109,9

165,2

67,5

101,8

409,6

198,6

197,1

Austurland

3,7

1,5

0

1,7

3,0

4,5

6,5

Verkefni sem nýtast landinu öllu

6,1

1,2

0,1

0

0,5

0,0

0,0

Samtals272,1245,0284,5267,4575,6633,0554,3