Umhverfisstofnun leggur sig fram við að vinna að gildandi markmiðum úr stefnu stofnunarinnar með framsýni, samstarf og árangur að leiðarljósi.

Nýr þverfaglegur starfshópur um umhverfisheilsu

Umhverfisstofnun stofnaði þverfaglegan starfshóp um umhverfisheilsu (e. public health). Leiðarljós hópsins er að veita faglega ráðgjöf um áhrif umhverfis á heilsu fólks. Hópurinn starfar í samræmi við stefnu Umhverfisstofnunar þar sem áhersla er lögð á heilnæmi.

7. febrúar

Morgunfundur Svansins: Fortíðin er búin - framtíðin er snúin

Morgunfundur Svansins fór fram í Björtuloftum í Hörpu þann 15. febrúar. Yfirskrift fundarins var: Fortíðin er búin, framtíðin er snúin: Hvaða ákvarðanir leiddu okkur hingað og hvernig mótum við morgundaginn?

9. febrúar

Vinnustofa um gerð stjórnunar- og verndaráætlana

Dagana 13. – 17. febrúar fór fram vinnustofa um gerð stjórnunar- og verndaráætlana tegunda. Til umfjöllunar voru tvær tegundir, rjúpa og lundi. Vinna við stjórnunar- og verndaráætlanir beggja tegunda hófst á árinu.

24. febrúar

Leiðbeiningar og kortasjá um mengaðan jarðveg

Nýjar leiðbeiningar með viðmiðunarmörkum fyrir mengun jarðvegs voru gefnar út. Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlitin á landinu tóku í gagnið gagnvirka kortasjá og skráðu inn þekkt menguð svæði og svæði þar sem grunur er um mengun.

28. febrúar

Ný stefna Umhverfisstofnunar

Umhverfisstofnun uppfærði stefnu sína til ársins 2025. Í stefnumótunarvinnunni var skerpt á markmiðum stofnunarinnar í samræmi við stefnumótun ríkisaðila. Stuðst var við ábendingar úr ýmsum áttum, til dæmis frá fagráðuneyti, hagaðilum og starfsfólki Umhverfisstofnunar.

10. mars

Einstakar jarðminjar fundust í Mývatnssveit

Einstakar jarðminjar fundust í helli sem uppgötvaðist þegar unnið var að framkvæmdum við jarðböðin í Mývatnssveit. Hellinum var lokað til þess að vernda jarðminjarnar.

10. mars

Ný viðmið fyrir Svansvottaðar nýbyggingar

Ný viðmið fyrir Svansvottaðar nýbyggingar tóku gildi. Í kjölfarið var haldin opin kynning á nýju viðmiðunum þar sem farið var yfir helstu breytingar.

16. mars

Ný þjóðgarðsmiðstöð opnuð

Ný þjóðgarðsmiðstöð í Snæfellsjökulsþjóðgarði var opnuð formlega. Einnig var endurnýjuð stjórnurnar- og verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn staðfest.

24. mars

Stafrænt réttindanámskeið heilbrigðisfulltrúa

Réttindanámskeið heilbrigðisfulltrúa var í fyrsta sinn algjörlega stafrænt. Námskeiðið var fært yfir á stafrænt form til að bæta aðgengi og þjónustu við þátttakendur.

18. apríl

Nýjar tölur um losun gróðurhúsalofttegunda

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi var 14,1 milljón tonn af CO2-ígildum árið 2021 og hafði aukist um 6% frá árinu 1990. Þetta kom fram í Landsskýrslu um losun gróðurhúsalofttegunda 2023.

19. apríl

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Goðafoss

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir náttúruvættið Goðafoss var staðfest. Goðafoss er vinsæll ferðamannastaður og þangað kemur fjöldi ferðamanna allan ársins hring.

20. apríl

Loftslagsdagurinn í annað sinn

Loftslagsdagurinn fór fram í Silfurbergi í Hörpu. Þar fluttu 18 fyrirlesarar erindi um loftslagsmál á mannamáli. Um 350 gestir tóku þátt í salnum og rúmlega 250 í streymi.

3. maí

Losun frá flugi jókst um 101% frá 2021

Losun frá flugi jókst um 101% og losun frá iðnaði jókst um 1,9% og milli áranna 2021 og 2022. Þetta kom fram í árlegu uppgjöri losunar þeirra fyrirtækja sem falla undir ETS kerfið á Íslandi.

17. maí

Opnun strandhreinsun.is í fjörunni á Geldinganesi

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og Sigrún Ágústsdóttir, forstjóri Umhverfisstofunar, settu átakið Strandhreinsun Íslands formlega af stað í fjörunni í Geldinganesi. Strandhreinsun Íslands er 5 ára átak í hreinsun strandlengju Íslands af plasti og öðrum úrgangi.

19. maí

Ný aðstaða Umhverfisstofnunar á Selfossi

Umhverfisstofnun bætti við aðstöðu sína fyrir starfsfólk í Bankanum á Selfossi. Með þessu hélt stofnunin áfram verkefni undanfarinna tíu ára að bjóða upp á starfsaðstöðu vítt og breitt um landið.

24. maí

Samdráttur í losun þrávirkra lífrænna efna

Losun á þrávirkum lífrænum efnum dróst saman á Íslandi. Þetta kom fram í Landsskýrslu um losun loftmengunarefna á Íslandi fyrir tímabilið 1990-2021. Muninn mátti að mestu skýra með fækkun sorpbrennslustöðva og hertari reglum um sorpbrennslu.

2. júní

Samstarfsverkefnið Allan hringinn

Samstarfsverkefnið Allan hringinn var sett af stað. Markmið verkefnisins var að kynna breytingar í úrgangsmálum í kjölfar nýrra laga. Ein stærsta breytingin var skyldan til að flokka heimilisúrgang í sjö flokka: Pappír, plast, matarleifar, málma, gler, textíl og spilliefni.

7. júní

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Spákonufellshöfða

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir fólkvanginn Spákonufellshöfða var staðfest. Spákonufellshöfði gengur í sjó fram vestan við byggðina á Skagaströnd og er vinsæll til útivistar.

23. júní

Bessastaðanes friðlýst

Bessastaðanes var friðlýst við hátíðlega athöfn. Markmið friðlýsingarinnar er að vernda náttúrulegt ástand svæðisins sem búsvæði fugla og mikilvægur áfangastaður farfugla.

30. júní

Eldgos að nýju á Reykjanesskaga

Í júlí hófst eldgos að nýju á Reykjanesskaga. Eldgosinu fylgdu fjölmörg verkefni eins og mælingar á loftgæðum, landvarsla og leyfisveitingar.

10. júlí

Undanþágur frá starfsleyfum færðust til Umhverfisstofnunar

Breyting varð á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Heimild til veitingar undanþágu frá starfsleyfi var færð frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra til Umhverfisstofnunar og nefnist bráðabirgðaheimild.

15. ágúst

Stjórnvaldssekt á Costco

Umhverfisstofnun ákvað að leggja stjórnvaldssekt á Costco Wholesale Iceland ehf. að upphæð 20.000.000 króna vegna brota á ákvæðum um mengunarvarnir. Brotin leiddu til þess að a.m.k. 111.000 lítrar af dísilolíu losnuðu út í fráveitu Hafnarfjarðar og út í sjó.

28. ágúst

Bráðabirgðaniðurstöður um losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi

Losun sem féll undir beina ábyrgð Íslands stóð í stað milli áranna 2021 og 2022. Losun sem féll undir staðbundinn iðnað innan viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir (e. ETS) jókst um 2% á sama tímabili. Losun frá alþjóðasamgöngum jókst umtalsvert en sú losun féll að hluta til innan ETS kerfisins.

30. ágúst

Rannsókn á menguðum jarðvegi á Heiðarfjalli

Dagana 21. – 25. ágúst fóru fram rannsóknir á jarðvegi á Heiðarfjalli í Langanesbyggð. Fulltrúi Umhverfisstofnunar tók þátt í rannsóknunum ásamt sérfræðingum frá Norwegian Geotechnical Institute. Frumrannsókn sem fór fram árið 2017 gaf til kynna að svæðið væri mjög mengað.

31. ágúst

Kortleggjum mengaðan jarðveg fyrir komandi kynslóðir

Umhverfisstofnun fór af stað með átak í að safna upplýsingum frá almenningi um mengaðan jarðveg og skrá þær inn á kort. Markmiðið var að fá betri yfirsýn yfir menguð svæði á landinu og halda þeim til haga fyrir komandi kynslóðir.

12. september

Uppgjöri við Kýótó-bókunina lokið

Umhverfisstofnun lauk uppgjöri á losun á beinni ábyrgð Íslands fyrir seinna tímabil Kýótó-bókunarinnar. Tímabilið náði frá 2013-2020.

27. september

Nýjar niðurstöður um matarsóun á Íslandi

Niðurstöður nýrra mælinga á matarsóun sýndu að matarsóun á Íslandi jafngildir um 160 kílóum á hvern íbúa á ári. Tæpur helmingur allrar matarsóunar á Íslandi á sér stað í frumframleiðslu matvæla en um 40% á heimilum.

29. september

Hugmyndasmiðja um lausnir gegn raftækjasóun

Saman gegn sóun stóð fyrir hugmyndasmiðju um lausnir gegn raftækjasóun. Markmiðið var að finna lausnir á vanda raftækjaiðnaðarins og þróa og skapa í framhaldinu lausnir sem sporna gegn raftækjasóun.

13. október

Samkeppni um sýningu í gestastofu í Mývatnssveit

Fransk-íslenska hönnunarfyrirtækið SP(R)INT STUDIO ásamt Nissen Richards Studio bar sigur úr býtum í hönnunarsamkeppni um sýningu í nýrri gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs og Umhverfisstofnunar í Mývatnssveit.

8. nóvember

Líffræðilegum fjölbreytileika hrakar í Norðaustur-Atlantshafi

Líffræðilegum fjölbreytileika hrakar og búsvæðum lífvera í Norðaustur-Atlantshafinu heldur áfram að hnigna. Þetta voru meðal helstu niðurstaða nýrrar skýrslu á vegum OSPAR-samningsins um ástand Norðaustur-Atlantshafsins og aðliggjandi hafsvæða.

13. nóvember

60 ára afmæli Surtseyjar

Surtsey varð 60 ára á árinu. Í tilefni af afmælinu átti að halda málþing í Vestmannaeyjum. Aflýsa þurfti viðburðinum vegna jarðhræringa á Reykjanesi.

14. nóvember

Græn skref vekja alþjóðlega athygli

Fulltrúar Grænna skrefa héldu stafrænar kynningar fyrir þátttakendur í verkefninu Greening Government Initiative, kynningin var skipulögð af Hvíta húsinu í Bandaríkjunum. Grænu skrefin voru einnig kynnt fyrir starfsfólki breska stjórnarráðsins.

27. nóvember

Okkar fulltrúar á COP28 í Dubai

Tveir fulltrúar Umhverfisstofnunar sóttu 28. aðildarríkjaþing Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (COP28) sem haldið var í Dubai.

30. nóvember

Áform um að veita heimild til breytinga á vatnshlotinu Þjórsá 1

Umhverfisstofnun lagði fram til kynningar áform um að veita til breytingar á vatnshlotinu Þjórsá 1, vegna framkvæmda við Hvammsvirkjun.

22. desember